Home Podnikatelský rozvoj Lidské zdroje a rozvoj dovedností Pracovní výkon Manažer vs. manažerka – znáte pro i proti?
Manažer vs. manažerka – znáte pro i proti?

Manažer vs. manažerka – znáte pro i proti?

147
0

Řízení lidí vyžaduje jistou disciplínu a psychickou odolnost. Není to jednoduché, ovšem mnoho věcí se dá naučit. Začínající manažeři se snadno dopustí chyb, kterým se často nelze vyvarovat. Nabízí se otázka, jsou muži skutečně schopnějšími manažery, nežli ženy? A co vše je potřeba obětovat pro kariéru?

Odpovědnost na prvním místě

Práce manažera obsahuje tři základní změny, oproti „běžné funkci“. S přechodem do řídící pozice vzniká velká odpovědnost nejen za svou práci, ale také za práci svých podřízených. Výkonná funkce vyžaduje komunikativnost a schopnost týmové práce. Jako manažer získáváte prostor pro samostatné rozhodování. Je třeba počítat nejen s pracovními úspěchy, ale naučit se také nést rizika.

Pokud máte základní předpoklady k tomu, stát se manažerem, je třeba o tom přesvědčit ostatní. Obecně lze říci, že vedoucím pracovníkem nemůže být každý. Tato práce totiž není jen o získaných schopnostech a dovednostech, ale také je do značné míry ovlivněna povahovými vlastnostmi, se kterými jsme se narodili.

Manažer by měl být dostatečně podnikavý, tvořivý, předvídavý a schopný pohotově reagovat. Nabízí se možnosti, jak si i na mateřské dovolené udržet určitý přehled. Stát umožňuje maminkám přivydělávat si na rodičovské dovolené. Některé společnosti nabízí možnost příspěvků na soukromé školky nebo mají zřízené podnikové školky. Navíc pokud žena zastávala před odchodem na mateřskou vysokou funkci a ráda by se do ní vrátila, může využít střídavé rodičovské péče s partnerem. Není ojedinělé, když je doma s dětmi pouze tatínek a maminka chodí do práce.

 

Proč je v ČR tak málo žen ve vrcholových pozicích

V České republice převažují v manažerských funkcích muži. To ovšem neznamená, že by ženy nedokázaly vést tým lidí. Velkou překážkou však může být rodinný život. Podle údajů, které uvádí Evropský statistický úřad Eurostat, vychází, že ženy manažerky lze najít pouze v 26 % vrcholových pozic v České republice, což je hluboko pod průměrem. Například ve Francii jsou ženy ve vedoucích funkcích až ve 40 %.

 

Co ženám brání v rozvoji kariéry a v čem jsou lepší?

Mezi mužským a ženským pohlavím jsou nesporné rozdíly nejen po fyzické stránce, ale také po psychické. Odborníci poukazují na to, že ženy obvykle hůře zvládají stres. Jejich velkým plusem však je schopnost budování přátelských vztahů na pracovišti. Ženy umí být více empatické. Muži naopak bývají více průbojní, sebevědomí a psychicky odolní.

Ženám většinou chybí dostatečné sebevědomí. Je to často dáno dobou, ve které vyrůstaly. Matky dnešních „třicátnic“ vyrůstaly za socialismu. V té době ženy neměly vysoké ambice. Hlavní roli pro ně hrála rodina a péče o domácnost. Neměly potřebu se nijak prosazovat a k tomu vedly i své dcery. Právě nedostatek sebevědomí představuje velkou překážku ve slibně rozvíjející se kariéře.

Ženám příliš nepomáhá ani fakt, že v současné době není vůbec snadné skloubit mateřské a pracovní povinnosti. V naší zemi stále přetrvává model ženy starající se o děti minimálně do tří let věku. Ty, které dají děti do jeslí nebo do soukromých školek dříve, společnost často odsoudí.

 

Rozdílný styl vedení

Pokud bychom se zaměřili na muže manažera a ženu manažerku, rozdíly jsou mezi nimi patrné. Muži jsou obecně více dominantní, opírají se o využívání analýz a technických dat. Při řešení problému hledají východisko na základě racionálních argumentů.

Ženy jsou více přizpůsobivé a používají méně direktivní styl vedení. Snaží se vycházet se všemi co nejlépe, až kamarádsky. Ženy zároveň nejsou tolik soutěživé a průbojné, jako muži.

 

Do kterých profesí se hodí více ženy?

Velmi záleží na konkrétní profesi. Jsou povolání, do kterých se ženy hodí více. Jedná se zejména o oblast personalistiky, školství a vzdělávání obecně. Jejich přednosti spočívají ve větší flexibilitě, pochopení a vcítění se do druhých a snadněji dokážou hledat kompromisy.

Muži více vynikají v technické a ekonomické sféře, kde je potřeba mít „ostré lokty“ a využít racionálního myšlení. To jsou ovšem jen velmi obecné rozdíly. Hodně záleží na konkrétním jedinci, jeho povaze a také dané funkci.

 

Jaký je váš názor na ženy ve vedoucích funkcích? Podělte se s námi o své postřehy a případné zkušenosti v praxi. A pokud se vracíte do práce po rodičovské, můžete si přečíst náš článek o tom, jak to zvládnout v klidu a bez stresu.

 

 

Martina Richterová

NEWSLETTER

Zajímá Vás osobní rozvoj? 

O inspirativních článcích Vás můžeme informovat prostřednictvím našeho newsletteru. Stačí zadat Vaši emailovou adresu níže.

Přihlášením k odběru souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů na našich stránkách. Vaše emailová adresa je u nás v bezpečí a používáme ji výhradně k rozesílce tohoto zpravodaje! Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.