Home Osobní rozvoj Jak zvítězit nad strachem a obavami
Jak zvítězit nad strachem a obavami

Jak zvítězit nad strachem a obavami

1.91K
0

Kdy jste naposledy přemýšleli o strachu? Nakolik souhlasíte s tvrzením, že 60 % našeho vlastního potenciálu blokuje právě strach? Jak moc ovlivňuje strach právě vás a při jaké činnosti si nejčastěji uvědomujete, že vás strach ovládá?

Zastavme se…

Nyní přerušte na pár minut čtení článku, pohodlně se posaďte a upřímně si na otázky prvního odstavce sami sobě odpovězte. Odpovíte-li zcela upřímně, posunete se na své cestě k ovládnutí strachu o dlouhý krok vpřed. Proč? Jelikož jste se rozhodli pro ovládnutí strachu něco skutečně udělat a nejen si o ovládnutí strachu pár odstavců přečíst…!

Takže je to na vás, dám vám ještě jednu šanci čtení přerušit a odpovědět na otázky. Rozhodněte se! Jste připraveni svůj strach ovládnout nebo dál zůstanete strachem více či méně ovládáni? Přečtete si článek, pokýváte hlavou a krátce se zamyslíte nad tím, jaké by to mohlo být, žít beze strachu. Po té se však už myšlenkami vrátíte zpět do reality všedních dní, kde vás okolnosti a prostředí drží v kolejích každodenní rutiny. Rutiny života, kdy je většina lidí strachem stejně jako vy ovládána.

NE, nechci vás strašit, chci vás probudit a povzbudit.

Chci, abyste získali víru, že strach jste schopni po přečtení článku ovládnout bez ohledu na to, jak jste staří, kolik jste toho prožili a jaké problémy aktuálně řešíte. Přečíst článek však nebude stačit. Uvedené pokyny bude třeba prakticky na sobě vyzkoušet a postup vědomě opakovat při různých situacích až do doby, kdy se stane přirozenou součástí vašeho života. Realitou totiž je, že těch, které ani v koutku duše strach nebrzdí, je jako šafránu nebo ještě méně. Popravdě, nevím kolik byste v České republice našli šafránu, ale projevů strachu kolem sebe vidím denně dost a dost.

Cest k ovládnutí vlastního strachu existuje celá řada, některé jsou rychlé, jiné pomalejší, mohou být založeny na změně úhlu pohledu vaší mysli nebo na prožitku, který posune  hranice vašeho pocitu bezpečí.  Postup, který vám na následujících řádcích představím, ocení především ti z vás, kteří věří v logická řešení založená na vlastním rozumu. Funguje však stejně spolehlivě pro všechny, kteří se rozhodnou nahradit strach odvahou a obavy rozhodností.

Dost motivačních řečiček, tady je slíbený návod, jak ovládnout vlastní strach.

Na cestě ovládnutí svých strachů je prvním krokem identifikace okamžiku, kdy je vaše vědomí blokováno pocity strachu nebo obav. To, že v situaci, kdy vás strach ovládá, zastavíte tok svých myšlenek, vám umožní začít se strachem pracovat. Záměrně používám slovo pracovat, nikoli bojovat, jelikož boj se strachem je cesta, která často končí vítězstvím strachu.

Dokážete-li se v okamžiku, kdy pocítíte strach, zastavit, přebíráte zpět do vlastních rukou otěže a vaše vědomí kontroluje situaci. Pomůže vám, pokud se v takovou chvíli vžijete do role pozorovatele a budete se vnímat z vnějšku.

Představte si, jak by vás v dané situaci viděl někdo jiný, podívejte se na sebe jeho očima. Co vidíte? Jak se tváříte? Jaké je vaše držení těla? Čeho by si na vás ostatní v dané situaci určitě na první pohled všimli?

Nedá mi to! Skutečně jste v tuto chvíli přerušili čtení a představili si konkrétní situaci? Nebo jste dál jen pouhým čtenářem písmenek a slov, který se rozhodl na svém životě nic neměnit a zůstat vlastním strachem ovládán?

Mně osobně při práci s myšlenkami strachu pomáhá fakt, že i strach je stejně jako vše, co mi plyne hlavou, jen moje vlastní myšlenka. A jako takovou ji mohu kontrolovat a s trochou cviku a praxe nahradit vědomě myšlenkou jinou.

Mimochodem, všimli jste si, že v každý okamžik dokážete mít v hlavě pouze jednu myšlenku? Hlavou vám běží tok myšlenek, které plynou, vracejí se, zůstávají nedokončené, ale vždy, když je zastavíte, tak ta opravdu poslední je jen jedna. Ano, vzpomenete si na několik posledních, které vám hlavou prošly. Ale bylo to postupně, nikdy nebyly dvě vědomé vedle sebe.

Pojďme ale dál…

Abyste mohli snáze začít s myšlenkami strachu a obav vědomě pracovat, pomůže vám, poznáte-li základní kategorie strachu. Dalším krokem na cestě vaší práce s myšlenkou strachu bude identifikovat a zařadit daný strach do patřičné kategorie. Tím získáte nad strachem větší kontrolu, dokážete ho pojmenovat, zařadit a budete mít možnost s ním vědomě pracovat. Z emoce strachu, kterou často vnímáme jako něco iracionálního, se zařazením do „škatulky“ stane objekt zkoumání.

Základní kategorie strachu

Prvním typem strachu je „strach ze snění, strach z budoucnosti“.  Projevuje se především neochotou plánovat a očekáváním, že se věci častěji nepodaří, než podaří. Pokud jste ovládáni tímto typem strachu, víte přesně, co nechcete, ale jen těžko pojmenováváte věci, kterých chcete dosáhnout, a proto si raději cíle nestanovujete.

Poznali jste se? Gratuluji vám, právě jste identifikací „svého“ typu strachu udělali další významný krok vpřed na cestě za jeho ovládnutím.

Druhým typem strachu je „strach ze selhání, strach z neúspěchu“. Tento typ strachu je spojen s rolí oběti. Pokud trpíte tímto typem strachu, cítíte, že na něco prostě nemáte, ať už z důvodu nedostatečného vzdělání, fyzické konstrukce, nedostatku peněz atd.

Ufff. Zbavte se tohoto pohledu na život! Můžete dokázat, cokoliv si vaše mysl umí představit, stačí znát postup, mít jasno v tom, co chcete, a vytrvat v cestě za tímto cílem. Nic víc, nic míň. A pokud už to někdo dokázal před vámi, bývá pro mnohé z nás snazší tomu uvěřit!

Stále si nevěříte?

Vyzkoušejte kurs kreslení pomocí pravé mozkové hemisféry a uvidíte, kolik potenciálu je ve vašem mozku vaší vědomé mysli skryto! Mimochodem nemusíte mít rádi kreslení, naopak, o to více budete mile překvapeni, jak málo dovedností, přesná znalost postupu a několik málo hodin tréninku stačí, aby vámi vytvořené dílo všichni obdivovali.

Třetím typem strachu je „strach ze změny, strach z narušení sytému“. Projevuje se neochotou přizpůsobit se novým podmínkám. Lidé, kteří jsou ovládáni tímto typem strachu, dávají přednost setrvání ve své komfortní zóně i za cenu utrpení a ztráty radosti ze života, jsou limitováni svou minulostí, rodinnými zvyky, předsudky, komunitou, do níž patří, atd.

Co k tomu dodat, vždyť i přísloví říká, že změna je život! Změna je přirozená, přizpůsobíte se vědomě nebo vás ke změně donutí až okolnosti, a než se tak stane, vyplníte čekání strachem?

Posledním základním typem strachu je „strach z konfliktu“. Jak už z jeho názvu vyplývá, ten, koho ovládá tento typ strachu, dává přednost pasivitě a mlčení před komunikací s druhými, nedokáže prosazovat své názory a obhájit své argumenty.

Mějte se rádi a nenechte si ubližovat!

Ale ani vy sami vědomě neubližujte druhým. Ve vašich vlastních myšlenkách je průběh budoucího potenciálně konfliktního rozhovoru téměř vždy zveličený.  Mně osobně pomáhá, představím-li si nejhorší možnou variantu výsledku rozhovoru a následně si představím naopak jeho ideální průběh.

Nyní si přehledně shrneme všechny jednotlivé kroky ovládnutí vlastního strachu:

  1. Uvědomit si, že jsem pod vlivem strachu, a zastavit tok svých myšlenek.
  2. Podívat se na celou situaci vnějším pohledem, stát se pozorovatelem sebe sama.
  3. Zařadit strach, který mě právě ovlivňoval, do jedné ze čtyř kategorií.
  4. Zamyslet se, kdy jsem stejný typ strachu zažil poprvé v minulosti, resp. kdo mě daným typem strachu nakazil.
  5. Vyhodnotit, jak se od prvního prožitku strachu má situace změnila.

Pojďme si dva poslední kroky probrat podrobněji.

Krok 4 je pátráním v paměti a snahou odhalit první výskyt daného strachu v našem životě. Mám-li strach z vystupování na veřejnosti, například v rozhlase, a uvědomím-li si, že jsem tímto strachem ovlivněn už při přípravě, tak krokem č. 3 jsem identifikoval daný strach jako typ číslo 2, tzn. „strach z neúspěchu“.

Při pátrání v paměti jsem si vzpomněl na školní recitační soutěž ve třetí třídě a trapas spojený se zapomenutým textem básně, následné pokárání rodičů a větu, že jsem se měl na soutěž lépe připravit a věnovat přípravě více času. Krokem č. 5 si uvědomím, kolik veřejných vystoupení od třetí třídy proběhlo již zcela podle mých představ.

Dále se zaměřím na to, jak se na případné selhání připravit, abych byl schopen rychle reagovat, když mě zklame vlastní paměť. Investuji čas do přípravy kartičky se seznamem témat, na která mám v rozhlase hovořit. A je to! Do rozhlasu jdu s kartičkou v kapse saka a jsem výrazně klidnější, než kdybych se strachem předem nepracoval.

Na závěr přidám ještě jedno doporučení. O svůj strach se s ostatními nedělte tím, že se z něj jen vypovídáte. Při hledání řešení situace spojené s vaším strachem hledejte u ostatních podporu. Nabídněte jim svou důvěru, že jsou schopni vám pomoci nalézt řešení, ale nesnažte se s nimi o svůj strach pouze podělit. Nebudete-li hledat řešení, ale jen útěchu, strachu vám neubude, a dost možná se vaším strachem nakazí i osoba, ze které jste si udělali zpovědní vrbu.

Pokud jste dočetli až k následující čárce, jste bohatší o některé mé myšlenky a o znalost postupu, který mně osobně pomáhá ovládnout mé obavy a strach. Uvedený postup je formou sebekoučinku a využívá koučovacího přístupu k řešení problémů.

Je to jen na vás…

To, jak s těmito informacemi naložíte, je JEN A JEN NA VÁS. Rozhodli jste se svůj strach ovládnout? Výborně!

Vzpomenete si nazpaměť, jaké jsou čtyři základní kategorie strachu a jakých pět kroků můžete udělat pro ovládnutí vlastního strachu? ANO – gratuluji! NE – nevadí. Jen dobrá paměť by vám k ovládnutí strachu stejně nestačila.

Chcete-li svůj strach skutečně začít ovládat, projděte si článek ještě jednou a soustřeďte se už jen na typy strachu a pět kroků postupu. Pak se pohodlně usaďte a zapátrejte v paměti, kdy vás naposledy strach ochromil. Uvědomte si, že příště už máte možnost volby, zda se necháte strachem ovládnout anebo si z něho uděláte objekt vlastního zkoumání!

Přeji VŠEM čtenářům, a hlavně vám, kteří jste se skutečně rozhodli ovládnout svůj strach, aby každým dalším dnem narůstala vaše rozhodnost a odvaha a aby motivací vašich činů nebyl strach, ale víra v sebe a ve vaše schopnosti.

 

 

NEWSLETTER

Zajímá Vás osobní rozvoj? 

O inspirativních článcích Vás můžeme informovat prostřednictvím našeho newsletteru. Stačí zadat Vaši emailovou adresu níže.

Přihlášením k odběru souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů na našich stránkách. Vaše emailová adresa je u nás v bezpečí a používáme ji výhradně k rozesílce tohoto zpravodaje! Z odběru se můžete kdykoliv odhlásit.